admin

17 januára 2019

Nekomentované

Home Masážne pomôcky Nezaradené

Fraktálna kresba je pre každého, hovorí psychologička

Fraktálna kresba je pre každého, hovorí psychologička

Každý z nás v živote niečo nakreslil. No počuli ste o tom, že pomocou fraktálnej kresby sa viete o sebe dozvedieť viac ? Ako to funguje a ako fraktálna kresba prebieha Vám prezradí viac psychologička, telová terapeutka a zástupkyňa fraktálnej kresby na Slovensku Mgr.Ana Bažová Grňa.

Z akého dôvodu ste sa začali venovať fraktálnaj kresbe?

Po 15 rokoch psychologickej praxe najmä z väznenými osobami, kde sa stretávam s výrazne ťažkými osudmi ľudí, som hľadala nástroj, ktorý mi pomôže efektívne riešiť ich aktuálne ale aj dlhodobé problémy. Táto forma arteterapie mi pri zaobchádzaní s väznenými osobami otvorila nové možnosti, ukázala sa ako praktická, jednoduchá a účinná forma terapie. Mgr.Ana Bažová GrňaAvšak predtým ako som s ňou začala pomáhať druhým, prešla som si terapeutickou-korekčnou skúsenosťou formou Fraktálnej kresby sama na sebe. Bol to pre mňa nový zážitok, ktorý ma nenechal ľahostajnou. Proces terapie je náročný na klienta, z hľadiska času a vytrvalosti. Ako väčšina ľudí dnešnej doby, žijem urýchlený život, plný povinností, neustále mám pocit, že času nikdy nie je dosť. Aj napriek tomu, som sa pustila do takejto formy terapie, ktorá si vyžaduje aspoň 1 až 2 hodiny vášho času denne, keď chcete pocítiť optimálne efekty terapie. Mám rada výzvy, aj napriek tomu, že som si to nevedela predstaviť, šla som do toho. Bolo to obdobie, kedy som aj sama bojovala s neustálymi psychosomatickými problémami spojenými so zlou životosprávou, nespokojnosťou v práci, vo vzťahoch, mieste kde žijem a celkovo so životnými okolnosťami, ktoré vyústili do zdravotných problémov spojených s trávením, celkovou únavou a následnými migrénami. Mala som pocit, že nič nie je tak, ako by som si to vo svojom živote predstavovala. Túto fázu by sme mohli nazvať aj „syndróm vyhorenia“.

O fraktálnej kresbe doposiaľ na Slovesnku veľa ľudí nevie. Je to v zahraničí bežná záležitosť alebo je to novinka vo svete celkovo?

Dá sa povedať že je novinkou v tejto časti zemegule, lebo zatiaľ ešte nie je celkovo vo svete dostatočne rozšírená. Fraktálna kresba  pochádza z Ruska, kde sa praktizuje od roku 1991. Postupne sa začala šíriť do okolitých krajín ako je Litva a vďaka tomu, že sa v roku 2011 s ňou stretla chorvátska učiteľka výtvarnej výchovy na školení v Litve, priniesla túto metódu do Európy. Postupne ju rozšírila na území bývalej Juhoslávie a vďaka svojmu pôvodu som mala možnosť sa s ňou stretnúť aj ja.

diagnostická fraktálna kresbaFraktálna kresba vo forme vzdelávania, pod vedením certifikovaných lektorov a predstaviteľov metódy, ktorí majú autorkou povolené metódu odborne odovzdávať ďalej, sa dá stretnúť okrem Ruska a Litvi, v Európe zatiaľ iba: v Chorvátsku, Srbsku, Čiernej hore, Slovinsku a Slovensku. V iných krajinách v takejto podobe zatiaľ nie je rozšírená. Zážitkovo v podobe terapie na sebe ju poznajú jednotlivci už aj v západných krajinách, vďaka internetovým školeniam. Zatiaľ som jedinou certifikovanou lektorkou na území Slovenska a celkovo v tejto časti Európy, ktorá má oprávnenie odovzdávať metódu na úrovni II. (Najnižšia úroveň je III., pokročilá je II. a najvyššia úroveň je I).

Dokáže sa fraktálnu kresbu naučiť každý?

Metódu sa dokáže naučiť každý, kto dokáže držať pero a pastelku v ruke. Do akej miery sa jej bude venovať, to už záleží na samotnom jednotlivcovi. Metóda sa dá naučiť ľahko a rýchlo, no výsledky budú potom záležať na tom, ako ju praktizujeme na sebe. Ak sa rozhodneme, že chceme pracovať na sebe takouto formou, určíme si priority, nájdeme si denne čas na jej realizáciu a výsledky prídu. Pokiaľ sa metódu naučíme a po nakreslení dvoch troch kresieb to vzdáme, pre nejaké okolnosti, nemôžeme očakávať výsledky. Avšak, keď už raz máme metódu v rukách, je len na nás, kedy sa do toho pustíme naplno kedykoľvek v živote.

Na akom základnom princípe táto metóda funguje?

Základnou úlohou metódy fraktálnej kresby je sebavyjadrenie človeka prostredníctvom kresby vytvorenej podľa určitých pravidiel, na princípe vplyvu farieb a rukou nakreslených línií.

Ide o proces na úrovni podvedomia. Autorka metódy sa v technickej časti pri tvorbe kresby líniou oprela o teóriu francúzskeho matematika Benoita Mandelbrota, o teóriu fraktálov. Ide o geometrické tvary, ktoré sa opakujú a nekonečne rozmnožujú (Lat. Fraktus = z časti). Zároveň sa nachádzajú všade v živej prírode. Taktiež sa oprela o teóriu „Zlatého rezu“. Všetky veci v prírode, vo svojich základoch majú zlatý rez, ako formu dokonalého prirodzeného rozdelenia, symetrie a rovnováhy. Anatómia človeka je úplne podriadená zákonom zlatého rezu a vzťahom jemu blízkym.

Keď jemnou motorikou tvoríme línie na papieri okrem toho, že vytvárame svoj vnútorný obraz, stimulujeme v centrálnej nervovej sústave receptory, ktoré vylúčia látky zodpovedné pre funkciu orgánov a tak aj pre fungovanie celého organizmu, ktorý sa v kombinácii s tvorením línií so zatvorenými očami (podvedomý proces zosilňuje efekt) a vyfarbovaním s otvorenými očami, postupne sa dostáva do súladu sám so sebou. Akonáhle začíname byť viacej v súlade sami so sebou, začína sa v nás prebúdzať tvorivý proces a s ním spolu aj uzdravovací proces.

Ako teda kreslenie fraktálov prebieha?

Pri terapeutických fraktáloch kreslíme podľa presných metodických pokynov s použitím rôznych typov línií a   rôznych tlakov, vytvárame  korektívne fraktálne kresby. Línia udáva smer našim myšlienkam a farby, každá jednotlivo, prispievajú k rovnováhe v konkrétnych oblastiach života (zdravie, vzťahy, kreatívny prejav, práca …).

Veda dokázala, že farba má dôležitý význam pre ľudské zdravie i náladu. Farba je energia a každý odtieň farby má vlastnú vibráciu a rôzne vplýva na ľudí. Farby pôsobia na všetkých úrovniach: fyzickej, duševnej a duchovnej. Liečivé vlastnosti farieb a svetla, chromoterapia a helioterapia boli známe už pred 5000 rokmi, v staroveku, v ére egyptskej kultúry. Viac ako 80% obsahu absorbujeme a prijímame zrakom, čo ovplyvňuje naše metabolické a fyziologické procesy v tele.

 

Keď vyfarbujeme  fraktály, sústreďujeme sa na farbu. Farba preniká našimi očami a má terapeutický účinok. Každá farba pôsobí inak a má iný vplyv. Pri kreslení terapeutických fraktálov používame terapeutické kombinácie farieb. Pomocou nich môžeme vytvoriť korekciu (nápravu) svojich vlastných vnútorných stavov.

Od akej vekovej hranice je možné túto metódu vykonávať?

Vek nie je obmedzený. Dieťa môže kresliť fraktálnu kresbu, od veku kedy začína kresliť (v Európe sa osvedčilo, že prevažne od 5 rokov) až po hlbokú starobu.

Čo môžeme fraktálnou kresbou ovplyvniť alebo zmeniť vo svojom živote?

Fraktálna kresba pôsobí na nás ako psychoterapia, alebo relaxácia. To znamená, že sa ňou dá ovplyvňovať každý duševný proces v nás, ktorý je zároveň úzko spätý s fyziológiou.

Fraktálna kresba skupinová

Terapeutický účinok sa vysvetľuje tým, že línia usmerňuje naše myšlienky a farbami vnášame súlad, ako do fraktálnych, tak aj do našich životných polí – zdravia, medziľudských vzťahov, pracovnej oblasti, kreatívnych projektov…. Kresliac fraktály, sa človek učí lepšie riadiť svoj čas, múdrejšie organizovať svoj život, stanoviť si priority a zamerať sa na to, čo považuje za aktuálnu úlohu, alebo celoživotnú úlohu. Činnosť, ktorú pri tom vykonávame, zároveň trénuje naše kognitívne funkcie a vplýva na rozvoj jemnej motoriky, zlepšuje schopnosť riešenia komplikovaných životných situácií, bez ohľadu na vek. Farbenie stredných a obzvlášť malých polí, pre ktoré sa môže používať aj lupa, má účinky – emocionálneho stabilizátora – ukľudňuje a rozvíja trpezlivosť.

Kreslenie fraktálov všeobecne rozvíja kreativitu, intuíciu, trpezlivosť, koncentráciu, sebavedomie, flexibilitu a „ladí“ vzťahy s druhými. Uvoľňuje umelecký potenciál, učí nás veci okolo nás a samých seba vidieť novým spôsobom.

V akých oblastiach sa fraktálna kresba využíva?

Fraktálna kresba sa používa v rámci osobného rastu a sebarozvoja pri práci s inými:

 • vo výchovno-vzdelávacích inštitúciách – práca s deťmi v školách a detských domovoch, s poruchami učenia a poruchami správania
 • v nápravno-výchovných zariadeniach ako sú reedukačné domovy, diagnostické zariadenia a väzenie
 • v rámci rodinných aktivít – na zlepšenie vzťahov
 • práca v zdravotníckych zariadeniach, v nemocniciach, najmä na onkologických, psychosomatických, neurologických a psychiatrických oddeleniach – protitoxikomanické, protialkoholické a iné liečenie závislostí
 • rehabilitačné zariadenia pracujúce s ľuďmi, ktorí majú poškodenú jemnú a hrubú motoriku
 • práca so seniormi v domovoch dôchodcov
 • na firemných vzdelávacích aktivitách, vo forme skupinovej aktivity, na zmapovanie tímu a ako skupinová aktivita na zlepšenie kvality fungovania tímu v rámci práce a komunikácie
 • projektovo na riešenie rôznych dlhodobých problémov viazaných na miesto ako napr.opakované záplavy, zemetrasenia, vojnové zóny, nehodové úseky, a pod..

Na Slovensku organizujete kurzy fraktálne kresby, čo všetko sa na nich dozvieme?

Na kurzoch sa v prvej fáze najprv zoznamujete s metódou, učíte sa techniku kreslenia a vyfarbovania podľa presne špecificky stanovených pravidiel. Odporúčam najprv navštíviť ukážkový workshop. Ak vám metóda sadne a pocítite, že je vám táto forma práce na sebe blízka alebo vnímate, že to má zmysel, môžete individuálnou, alebo skupinovou formou na Úvodnom vzdelávaní vo forme workshopu Autoportrét duše začať spoznávať kresbu prostredníctvom vlastnej skúsenosti.Workshop Fraktálna kresba

Naučíte sa okrem prvej diagnostickej formy aj techniku korekčnej-terapeutickej kresby, ktorá má úplne odlišný spôsob kreslenia a vyfarbovania. Ide o cyklus kresieb (malý 8 kresieb, stredný 15 kresieb a veľký 21 kresieb) s presne vypracovaným systémom. Na seminári sa naučíte techniky a samotnú terapiu realizujete už sami doma.

Ako odporúčate záujemcom začať ?

Najlepšie je začať uľahčeným tzv. Intuitívnym programom,Fraktálna kresba ktorý je menej náročný, neobsahuje také množstvo pravidiel ako pokročilý program, ktorý sa odporúča už pre tých, ktorí sú si istí, že sa touto formou terapie chcú intenzívnejšie venovať sebe a druhým, alebo majú náročnú životnú situáciu, ktorá si vyžaduje hlbokú vnútornú prácu na sebe.

Pri pokročilom programe sú účinky terapie intenzívnejšie. Keď si prejdete sebaskúsenostnou fázou a chceli by ste touto formou pomáhať aj iným, môžete pokračovať vo vzdelávaní, zameranom na analýzu kresby, kde sa postupne dozvedáte o spôsobe analyzovania Fraktálnej kresby, naučíte sa o tom aké tvary línie, čo znamenajú a ako pôsobia navonok, taktiež o význame farieb a ich kombinácii… V tejto fáze už začínate pracovať s druhými a uplatňovať, overovať a zdokonaľovať znalosti. Ak Vás to naďalej baví, pripravujete sa na skúšky a záverečné práce, ktoré sú prispôsobené rôznym úrovniam certifikátov.

III. úroveň najnižšia – oprávňuje nás metódu používať individuálnou formou a viesť krátke ukážkové workshopy.

II.úroveň stredná – oprávňuje nás metódu používať individuálnou formou a viesť krátke ukážkové workshopy, úvodné a základné vzdelávanie.

I.úroveň najvyššia – okrem už uvedených aktivít, oprávňuje nás viesť pokročilé semináre a skúšať nových záujemcov o metódu.

Ako môžem v tejto metóde neskôr pokračovať ?

Po prejdení si osobnou skúsenosťou prostredníctvom malého, stredného alebo veľkého cyklu, môžete si rozširovať vedomosti podľa toho, ktorá oblasť prístupu Vám vyhovuje:

 • umelecká kresba – na prehlbovanie tvorivosti, dozviete sa o niekoľkých formách umeleckej kresby, jedna z nich využíva aj znalosti sakrálnej geometrie
 • ruka zdravia – naučíte sa techniku zameranú na konkrétny zdravotný problém, ako použiť vedomosti o reflexných zónach z Čínskej medicíny a vedomosti o pôsobení farby na konkrétne orgány, ktoré sa používali už v dávnej Egyptskej kultúre. Naučíte sa ako,v akej forme a kde všade sa dá používať.
 • kresba na konkrétnu životnú úlohu – naučíte sa niekoľko foriem kresieb, ktoré sa dajú používať na hlbšiu  vnútornú prácu zameranú na nejaký konkrétny životný problém. Ide o špecifický systém zameraný na riešenie dlhodobých a krátkodobých, konkrétne definovaných cieľov. Predovšetkým sa naučíte definovať formu kompenzácie, ktorá je v danom procese to najdôležitejšie.

Okrem organizovaných kurzov, dá sa konzultovať aj individuálne pomocou internetových služieb ako sú: Skype, messenger.

Čo je potrebné si priniesť na kurz ?

Na kurz odporúčam prísť s otvorenou mysľou a priniesť vlastnú sadu pasteliek aspoň 24 odtieňov farieb, ktoré v sebe obsahujú sadu základných 13 farieb.

Ak Vás fraktálna kresba zaujala môžete si ju vyskúšať na workshope pod vedením Mrg.Ana Bažová Grňa. V ponuke nájdete workhopy či vzdelávanie pre deti i dospelých. Viac informácií o metóde aj na www.fraktalnakresba.sk

Facebook
Napíšte nám Email
Google+
https://sanrajs.sk/fraktalna-kresba-je-pre-kazdeho/
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *