Mgr. Ana Bažová Grňa

MESSAGE ME

4

KURZY

0

FOLLOWERS

0

HODNOTENIE

Home Lektori

Mgr. Ana Bažová Grňa

Psychologička a telová terapeutka-Mgr. Ana Bažová Grňa sa venujem regresnej terapií, fraktálnej kresbe a relaxačnýcm technikám. 

Štúdium a skúsenosti:

 • 1994 -1999 Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, štúdium jednoodborovej psychológie.
 • 2000 – 2002 práca v KPPP s CVaPP v Bratislave – so žiakmi na strednej škole, rodičmi a učiteľmi, individuálne stretnutia a skupinové formy sebapoznávania a riešenia problematických situácií v školstve (komunikačné, arteterapeutické, tanečné, muzikoterapeutické, formou hier). V rámci školstva som bola školená v programe protidrogovej prevencie, ktorý som v zážitkovej podobe aplikovala na školách.
 • 2000 – 2005 Akreditovaný dlhodobý psychoterapeutický výcvik na telo zameranej psychoterapie Biosyntézy s certifikátom. V Českom inštitúte Biosyntézy (Brno, Praha). Associated to the International Institute for Biosynthesis IIBS, Heiden, Switzerland. Zakladateľ: Dr.h.c. David Boadella. Pod vedením medzinárodných trénerov – Richarda Hoffmanna z Nemecka, Liane Zink z Brazílie a Esther Frankel z Portugalska..
 • 2002 – 2003 absolvovala  semináre v Belehrade v škole Telovej psychoterapie Tepsyntesis – u zakladateľky školy Prof.Dr sci med Ljiljane Klisić, ktorá vychádza zo školy Radix - Charles R. Kelley, PH.D. v U.S.A.
 • 2002 – 2003 dobrovoľnícka činnosť v Organizácii na odvykanie od závislostí „Raskršće“ v Novom Sade, v Srbsku, ktorá pracuje podľa celosvetovo prijatého programu Teen Challenge
 • Od roku 2004 práca a prax  v Ústave na výkon väzby a výkon trestu, ako Forenzný psychológ.
 • Od roku 2011 členka Slovenskej Asociácie psychoterapie zameranej na telo APZT.
 • 2011 – 2012 - dvojročný výcvik v Regresnej terapii podľa systému regresného terapeuta Patrika Balinta
 • 2013 – výcvik Predpôrodnej prípravy u Patrika Balinta
 • 2013 – 2014 výcvik v Terapii orientovanej na prítomnosť u Patrika Balinta
 • 2014 – seminár v Telovej psychoterapii na tému Eros, láska a sexualita pod vedením skúseného medzinárodného trénera, telového psychoterapeuta Walida Dawa v prístupe energeticky orientovaného smeru Core energetics, s Inštitútom vo Švajčiarsku.
 • Od roku 2015 – Rodinné konštelácie s figúrkami u Andrei Stünkel.
Any followers founded
Any review founded
KURZ
CENA

Metóda fraktálnej kresby – Workshop AUTOPORTRÉT DUŠE

€ 80

POZRIEŤ

Umelecká fraktálna kresba

€ 80

POZRIEŤ

Vzdelávanie podľa metódy Fraktálnej kresby – analýza

€ 80

POZRIEŤ

Medová detoxikačná masáž kurz 2023

€ 100

POZRIEŤ

Kontakujte ma