12-01-2018

za osobu /

100

Home Kurzy

Vzdelávanie podľa metódy fraktálnej kresby 1. časť

Vzdelávanie podľa metódy fraktálnej kresby 1. časť

Lektori

Mgr. Ana Bažová Grňa

Kategória

Course Attendees

Still no participant

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Course Reviews

Still no reviews

Pre tých, ktorý sa chcú naučiť hlbšie pracovať s touto metódou, okrem sebapoznania, ako pracovať s metódou pri pomáhajúcich profesiách.
 

ZÁKLADNÝ PROGRAM FRAKTÁLNA KRESBA (1., časť z troch)

Je možné zúčastniť sa len v 1. časti s možnosťou následného zapojenia sa do 2. časti.V 1. časti základného programu na workshope účastníci kreslia svoj prvý diagnostický fraktál a učia sa pravidlá kreslenia korekčných (terapeutických) fraktálov. Informácie získané na 1. časti workshopu sú dostatočné na kreslenie mini cyklu, ktorý sa skladá z 8 kresieb (3 diagnostických a 5 terapeutických).
DIAGNOSTICKÉ FRATÁLY – kreslia sa so zavretými očami, farby sa vyberajú tiež so zavretými očami. Vyfarbujú sa podľa presne určeného systému. Diagnostický fraktál nám slúži na určenie "diagnózy". Pomocou neho vidíme vnútorný stav človeka.
 KOREKČNÉ (TERAPEUTICKÉ) FRAKTÁLY – kreslia sa so zavretými očami, ale podľa určených pravidiel korekcie (terapie). Farby si vyberáme vedome, taktiež nimi vyfarbujeme podľa presne určených pravidiel. S týmito fraktálmy si korigujeme svoj vnútorný stav a tým si ho privádzame do väčšieho súladu so sebou samým a so svojím okolím.
 

Komu je určená?

Táto metóda je určená pre psychológov, terapeutov, učiteľov, vychovávateľov, umelcov, lekárov, rodičov a všetkých tých, ktorí pracujú na sebapoznaní a osobnom rozvoji. Všetkým, ktorí chcú vyriešiť svoje životné problémy, rovnako ako tým, ktorí pomáhajú ostatným riešiť ich životné problémy.
  Fraktálna kresba nie je len umenie. To je hlboká práce na sebe (a na druhých), čo predstavuje ekvivalent k meditácii.
  Workshopy sú určené pre všetkých tých, ktorí radi kreslia, túžia sa osobnostne rozvíjať, majú radi inovácie a dobrú spoločnosť.
   

Možnosti používania metódy sú za účelom:

  • osobného rozvoja
  • práce s inými ľuďmi - programy osobného rastu a rozvoja / terapia prostredníctvom umenia
  • práce vo výchovno-vzdelávacích inštitúciách - práca s deťmi
  • rodinných aktivít

Doplňujúce informácie:

  • vek a vzdelanie nie sú dôležitén_text]
  • -nevyžadujú sa umelecké zručnosti a znalosť kreslenia
 
Metóda fraktálnej kresby je určená pre každého, kto môže držať pero v ruke, nakresliť ním kresbu a vymaľovať ju. Niektoré deti sú schopné už vo veku štyroch rokov kresliť a maľovať fraktálne kresby, samozrejme s pomocou dospelého (rodiča/lektora). Horná veková hranica neexistuje.
  
 Vzdelávacie programy sú štruktúrované tak, aby všetci záujemci najprv začali s vlastnou skúsenosťou skúmania techniky a kreslenia fraktálnej kresby. Najprv sa vyžaduje nakresliť 1. cyklus s cieľom pochopiť pravidlá kreslenia a získania vlastných skúseností, a potom jednotlivci môžu pokračovať vo vzdelávaní, aby svoje skúsenosti a vedomosti aplikovali vo svojej práci s druhými.
 Termín: bude vyhlásený čoskoro
  Potrebné sa vopred prihlásiť prostredníctvom online prihlášky.

Our Main Teachers

Pre tých, ktorý sa chcú naučiť hlbšie pracovať s touto metódou, okrem sebapoznania, ako pracovať s metódou pri pomáhajúcich profesiách.   ZÁKLADNÝ PROGRAM FRAKTÁLNA KRESBA (1., časť z troch) Je možné zúčastniť sa len v 1. časti s možnosťou následného zapojenia sa do 2. časti. V 1. časti základného programu na workshope účastníci kreslia svoj prvý diagnostický fraktál a […]

Cena : 100 €

Maximálna obsadenosť : 12

Opýtajte sa


Súvisiace produkty

11-08-2018

1 Day

13-01-2019

1 Day

08-06-2019